før vandringene langs havet, før gesten, før bevegelsen, 2021

Installation view from the exibition Bunntone at Norwegian Sculpture Society

Lime stone from Faxe in Denmark, handblown and casted glass

Photo: Ingrid Eggen

Luftlommer, 2021

Handblown glass, steel

før vandringene langs havet, før gesten, før bevegelsen, 2021

Photo: Ingrid Eggen

Tre mindre skulpturgrupper vises sammen på henholdsvis gulv, tak og vegg. Skulpturene på gulvet er bearbeidet kalkstein, en fossilrik stein som stammer fra 63 millioner år gammel havbunn. Støpt og blåst glass går igjen i alle tre skulpturseriene. I bøyde stativ på veggen presenteres transparente former lignende hjelmer, som gjør grensen mellom det indre og ytre rommet uklar.


En serie støpte glassfat henger fra taket og er fylt med sand hentet fra ulike geografiske punkt fra Torgersens reiser gjennom flere år. Enkle linjer tegnet i sanden er kunstnerens tolkninger av mønster bølgene etterlater seg på stranden ettersom hvilken retning havet slår mot land. Å tegne i sand er en universell og intuitiv tidløs menneskelig handling, enten i form av historiefortelling, rituale, seremoni eller tilfeldighet.


Excerpt from exhibition text.

før vandringene langs havet, før gesten, før bevegelsen, 2021

Lime stone from Faxe in Denmark, handblown and casted glass

Photo: Gunnhild Torgersen

Ord etter vann. Høyre til venstre, 2021
Casted glass, rope from seaweed, sand from Seixal (PT)


Ord etter vann. Parallell, 2021
Casted glass, rope from seaweed, sand from (NO)


Ord etter vann. Venstre til høyre og tilbake, 2021

Casted glass, rope from seaweed, sand from IJmuiden (NL)


Ord etter vann. Tilbaketrekning, 2021
Casted glass, rope from seaweed, sand from Shetland (UK)

Ord etter vann. Tilbaketrekning II, 2021

Casted glass, rope from seaweed, sand from (NO)


Photo: Tor Arne Samulesen

Ord etter vann. Tilbaketrekning, 2021
Casted glass, rope from seaweed, sand from Shetland (UK)

Photo: Tor Arne Samuelsen

Luftlommer, 2021

Handblown glass, steel

Photo: Ingrid Eggen

Luftlommer, 2021

Handblown glass, steel

Photo: Ingrid Eggen