Bunntone


Norsk Billedhoggerforening 26.11.2021 - 23.01.2022Gunnhild Torgersen kunstnerskap er forankret i et skulpturelt språk. Ved å jobbe tett på materialet med en sensitivitet for dets opphav og egenskaper, tenker og forteller hun gjennom håndens gest. En gjentagende form i hennes kunstnerskap er skall, eller hule former, som kan omslutte en kropp eller kroppsdeler. I disse formene er det negative rommet kanskje like viktig som selve formen. Det antyder på samme tid både et fravær av kropp eller objekt, og et potensiale for å romme, beskytte eller bære noe.


En gjennomgående metode i Torgersens arbeid er innsamling og bearbeiding av materiale med en konkret historie, eller funksjon. Skulpturene i utstillingen er basert på naturmaterialer hentet fra ulike geografiske steder over tid, med det til felles at de relaterer seg til havbunnen. Gjennom reiser har hun samlet leire, sand og stein, og studert havets bevegelser både i nåtid og i geologisk dyp tid.


Den største skulpturgruppen består av store, hule former, skall eller kar i brent marin leire. Leiren er gravd ut fra en elv i Bohuslän, og stammer fra flere tusen år gammel havbunn. Støttet opp og satt sammen av ulike deler kan de indikere en ubestemt transporterende funksjon, og en evolusjonær organisk utvikling. I tillegg til skulpturenes hule, negative rom er Torgersen opptatt av å jobbe med mellomrommet som et ladet sted: Mellom kropp og skulptur, mellom oss og omgivelsene, mellom overflate og materiale og mellom idé og produkt. Her ligger det et potensiale for fortellinger som delvis blir til gjennom kunstnerens bearbeidelse og delvis gjennom publikums møte med skulpturene.


Tre mindre skulpturgrupper vises sammen på henholdsvis gulv, tak og vegg. Skulpturene på gulvet er bearbeidet kalkstein, en fossilrik stein som stammer fra 63 millioner år gammel havbunn. Støpt og blåst glass går igjen i alle tre skulpturseriene. I bøyde stativ på veggen presenteres transparente former lignende hjelmer, som gjør grensen mellom det indre og ytre rommet uklar. En serie støpte glassfat henger fra taket og er fylt med sand hentet fra ulike geografiske punkt fra Torgersens reiser gjennom flere år. Enkle linjer tegnet i sanden er kunstnerens tolkninger av mønster bølgene etterlater seg på stranden ettersom hvilken retning havet slår mot land. Å tegne i sand er en universell og intuitiv tidløs menneskelig handling, enten i form av historiefortelling, rituale, seremoni eller tilfeldighet.


Torgersen har fordypet seg i havet gjennom å se på bunnen som bærer det. Vannet som element både transporterer, isolerer, og fristiller. I tillegg til å være en kroppsliggjøring av en geologisk, historisk og personlig reise søker Torgersen gjennom utstillingen å nærme seg havbunnen i abstrakt forstand, både som funksjon, som tid- og historieformidler, og som myte.