Bunnbærere, 2021

Fired marine clay, bees wax, copper, tin, lime stone from Fair Isle

Installation view from the exhibition Bunntone at Norwegian Sculpture Society

Photo: Gunnhild Torgersen

Bunnbærere, 2021

Photo: Ingrid Eggen

En gjennomgående metode i Torgersens arbeid er innsamling og bearbeiding av materiale med en konkret historie, eller funksjon. Skulpturene i utstillingen er basert på naturmaterialer hentet fra ulike geografiske steder over tid, med det til felles at de relaterer seg til havbunnen. Gjennom reiser har hun samlet leire, sand og stein, og studert havets bevegelser både i nåtid og i geologisk dyp tid.


        Den største skulpturgruppen består av store, hule former, skall eller kar i brent marin leire. Leiren er gravd ut fra en elv i Bohuslän, og stammer fra flere tusen år gammel havbunn. Støttet opp og satt sammen av ulike deler kan de indikere en ubestemt transporterende funksjon, og en evolusjonær organisk utvikling. I tillegg til skulpturenes hule, negative rom er Torgersen opptatt av å jobbe med mellomrommet som et ladet sted: Mellom kropp og skulptur, mellom oss og omgivelsene, mellom overflate og materiale og mellom idé og produkt. Her ligger det et potensiale for fortellinger som delvis blir til gjennom kunstnerens bearbeidelse og delvis gjennom publikums møte med skulpturene.


Excerpt from exhibition text.

Bunnbærere, 2021

Photo: Tor Arne Samulesen

Bunnbærere, 2021

Photo: Ingrid Eggen

Bunnbærere, 2021

Photo: Gunnhild Torgersen

Bunnbærere, 2021

Photo: Gunnhild Torgersen

Bunnbærere, 2021

Photo: Tor Arne Samulesen