Gunnhild
Torgersen


SPHINXES 
OF 
CEMENT
 AND 
ALUMINIUM
 
 
Först arket, papperet och pennan, bordet och en stol, sedan –

Skall jag sitta här eller där?

Bör jag öppna fönstret, stänga dörren, regla den, duka av, är allt som det skall här i världen och hur

skall berättelsen börja,

Med vilka ord? ”Den”, ”nu”, ”latrin”, eller kanske ”krypta”?

Hur skall den sedan fördunklas?

Jag menar till vilken grad,

Jag menar, med vilka färgar,

Och hur långt bör den tillåtas leda den lille läsaren ner till de gåtfulla rummen i andra tider där det

redan nu sitter fullt med märkliga individer som med sina hemska öden väntar på att få säga oss sitt

hjärtas mening och,

Mannens ögon?

Av vilken färg och styrka bör de vara?

Är han kanske blind och döv,

Är det kanske därför han skriker så högt under skjulet,

(....)


(Mare Kandre, Deliria)Gunnhild Torgersen arbetar med språkliga strukturer där skulpturala och fotografiska verk undersöker funktioner i kommunikation. Genom att bearbeta skriftligt material som till exempel flyers och böcker, blir språket för Torgersen ett fysiskt verktyg där processen och materialet kretsar kring litterära så väl som offentliga dialoger.


I utställningen Sphinxes of cement and aluminium tar Torgersen utgångspunkt i sin egen arbetsprocess med produktionsramar som tidigare har använts för att tillverka papper av nermalda böcker. I de presenterade arbetena är ramarna fyllda med tung cement, en fysisk handling som har format objekten till tysta barriärer vilka vaktar information/fiktion. Då storlekar och format är hämtade från media som skyltar och plakat, öppnar verken för en annan läsning än den information som förväntas.


Gunnhild Torgersen bor och arbetar i Oslo och har sin MFA från Konsthögskolan i Malmö 2011. Mors Mössa presenterar hennes första separatutställning i Sverige.//In her work Gunnhild Torgersen explores structures of language through sculptural and photographic works. By reworking written material such as flyers and books, language becomes a physical tool in which she investigates functions in communication in literary as well as public dialogues.


In the exhibition Sphinxes of cement and aluminium Torgersen has taken advantage in her own process of working by using production frames previously employed in the making of paper created from torn up book pages. In the works presented the frames are filled with heavy cement in several arrangements; a physical action that has made the objects into mute barriers and guardians of information. In formats inspired of mediums such as signs and posters, the works opens up to another reading than the expected information.


Gunnhild Torgersen lives and works in Oslo, and has her MFA from Malmö Art Academy, 2011. Mors Mössa is presenting her first solo exhibition in Sweden.