A Shift Within a Limited Physical Space

Akershus Kunstsenter 16.01-08.02 2015De seks skulpturene i utstillingen består av bearbeidede materialer fra byggvarehus: Stålplater, jernstenger, sement, gulvtekstiler og plast. Det er skulpturer som har blitt til både gjennom destruksjon og konstruksjon.


I tidligere prosjekter har Torgersen jobbet med stofflige transformasjoner, der papirmassen fra bøker og reklameplakater har blitt oppmalt og gjenskapt som skulpturelle former. Disse arbeidene fungerte som oversettelser fra et alfabetisk til et skulpturelt språk, fra det masseproduserte objektet til det unike verket. Det er også spor av denne teknikken i den nåværende utstillingen, der en av skulpturene er dekket av en tynn, rustflekket papirhinne, med knapt tydbare tekstfragmenter i overflaten.


Skulpturene i A Shift Within a Limited Physical Space har opphav i veisperringer og barrierer, konstruksjoner eller moduler som tjener som avgrensninger i byrommet. Men utformingen er først og fremst resultatet av å utprøve materialenes beskaffenhet og muligheter. Arbeidet i atelieret dreier seg om teste materialets motstandskraft, å finne dets bæreevne og balansepunkter gjennom å bende, vri, hamre, og belaste det på forskjellig vis. Mange av disse forsøkene ender i knas, men skulpturene som vises i utstillingen har alle en grad av elastisitet som trosser stålets og betongens fasthet. De stående skulpturene er smidige og elegante, og svaier når de beveges, men gjenfinner snart sitt tyngdepunkt. Skulpturene står spredt omkring i rommet, tester sin fleksibilitet i gymnastiske utgangsposisjoner.


Den åpne arbeidsprosessen, der tilfeldighetene får spillerom, videreføres i utstillingens romlige organisering. Den visuelle effekten er betinget av flere parametere: Utstillingsrommets vinkelrette arkitektur, de rektangulære transparentene på gulvet, skulpturenes kurvede former, og deres relasjon til fotografiene på veggen. Ettersom flere av skulpturenes sokler står på hjul, kan de beveges omkring i rommet. De avventer aktivering, som var de spillbrikker på en åpen, offentlig plass. Dermed er den siste og avgjørende variabelen publikum selv.Simen J. Helsvig