Sculpture on wall: Gunnhild Torgersen, In Absence (01), 2023

Painting: Hanna sjöstrand, In Axis, 2023

Wall painting: Tina Kryhlmann, Krot, 2023

In absence (01), 2023

Fired marine clay, bees wax, bronze

STEDETS TYRANNI
8.4. – 29.4.2023

Utstillingen er initiert og arrangert av Tina Kryhlmann i samarbeid med medvirkende kunstnere.


Det forekommer at et hjemsted blir tyrannisk, tar over, kommanderer. Hvis man ikke adlyder, får man skyldfølelse eller opplever seg selv som karaktersvak. Dette er ikke til å unngå. Fenomenologisk kan vi ikke skjelne mellom stedets og våre egne kommandoer. Det er bare filosofer som påtvinger oss et skarpt skille mellom subjekt og objekt, som trekker opp grensen mellom selvet og dets geografiske omgivelser.
- Arne Næss


Stedets tyranni tar utgangspunkt i verk der materialet med dets stedsspesifikke opprinnelse, prosess og historie spiller en sentral rolle. Gjennom ulike tilnærminger henter kunstnerne selv materialer fra dets nåværende kontekst / prosess og lar denne handlingen bli talende i verket. I denne prosessen implementerer enkelte av kunstnerne utvidet empati med omgivelsene og dets beboere som kunstnerisk metode. Utvidet empati er et begrep i dypøkologien som går ut på å ekspandere empatien vi kan føle for andre mennesker til å gjelde for andre levende, følende vesener, omgivelsene, landskapet, planter og stein. Hva vil det si for det kunstneriske uttrykket å implementere empati for omgivelsene og materialene, samt prosessene disse inngår i i rom og tid?


I utstillingen inngår en samtale med de medvirkende kunstnerne og forfatteren Erland Kiøsterud. Samtalen vil blant annet undersøke perspektiv og grunnfortellingene som har fungert som linse for perspepsjon i generasjoner— hva skjer i det horisonten gjøres konkret og ‘opp’ møter ‘ned’ i en fysisk materiell forstand i et maleri?

In absence (01), 2023

Fired marine clay, bees wax, bronze

Sculpture: Gunnhild Torgersen, In Absence (02), 2023

Painting: Hanna sjöstrand, In Axis, 2023

Wall painting: Tina Kryhlmann, Krot, 2023

In absence (02), 2023

Fired marine clay, bees wax, bronze