Elivåger, 2023

Public comission work at Kongsberg vgs, Buskerud fylkeskommune art collection

Sculptures: Fired marine clay from the Drammen river, polished with bees wax, mounted with nuts of silver plated bronze.

Lamps: Hand blown glass by Anders Wennerhag, The Glass Factory


Elivåger er i den norrøne mytologien navnet på de elleve elvene som renner mot syd. I nord ligger det kalde Nivlheim, stedet før alt liv begynte. I sør det brennende Muspelheim, og i mellom finnes det tomme gapet Ginnungagap. Elivåger flyter fra en kilde under roten til Yggdrasil i Nivlheim og ut i Ginnungagap slik at dette blir fylt av is. Varmen fra Muspelheim får isen til å dryppe, og fra vannet i Ginnungagap blir verden til. Elvene i denne mytologien er det som fører til liv.


I prosjektet Elivåger er leiren til veggskulpturene hentet fra Drammenselva, som hang sammen med Oslofjorden og Kongsbergsområdet den gang havnivået var høyere og den marine leiren var havbunn. Formen på veggskulpturene bukter seg rundt en usnylig linje, en linje som følger formen på Numedalslågen der den renner gjennom Kongsberg. De håndblåste lampene er utformet for et submarint uttrykk og en dempet steming i nisjen ved innganspartiet - et hjørne med sitteplasser og vindu ut mot hovedinngangen.


Nybygget Flåteløkka ligger ved bredden av Numedalslågen, og skal fungere som et samlende sentrum for skolen i sin helhet. I Elivåger er utgangspunktet elven som renner gjennom kommunen, både i form og i material. Landskap er i stadig utvikling, likeså er vi som mennesker. Vi vokser, finner nye veier, smelter sammen i større samlinger, og sprer oss videre ut igjen. Elven kan fremstå som et bilde på kropper i bevegelse og en dynamisk reise både for elever i utvikling og for landskap og naturressurser.

Video: Kunstdook, Jon Marius Nilsson

Photo: Øystein Thorvaldsen

Photo: Kunstdok